تماس با علی حاجی محمدی

آدرس: تهران، پاسداران، بوستان دوم، بن بست مریم، پ ۲ واحد ۱ (همیار وردپرس)

کدپستی: ۱۶۶۴۸۶۸۹۵۱

شماره تلفن: ۰۲۱۷۴۵۵۳۰۰۰

فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۵۰۳۱